El gateig i els seus beneficis

El gateig i els seus beneficis

Entendemos por gateo aquel hito motor en el que el niño realiza un desplazamiento desde una posición de 4 apoyos (dos en sus manos y dos en sus rodillas). Corresponde a un hito motor que se alcanza entre los 8 meses y 9 meses de edad. Para que el niño logre...

Educar en emocions

Educar en emocions

Els nens necessiten recursos perquè ells mateixos tinguin estratègies de gestió emocional en el seu dia a dia. I els adults som responsables de transmetre'ls aquests recursos i ensenyarlos vocabulari emocional per saber expressar i comprendre el que passa. Així doncs,...

Nutrició per créixer sa

Nutrició per créixer sa

La Psiconeuroimmunologia Clínica (PNI), desde una visió global de les persones, posa en relació a les persones i al seu entorn: com va néixer, com va ser l'embaràs, com s'alimenta... Així descobrirem com està l'intestí i si aquest impedeix que hi hagi una bona gestió...