Nadons i bebés

Prematuritat, inquietud, irritabilitat, dificultat en l’alimentació ( succió, masticació, deglució), alteracions digestives (reflux, còlics, vòmits o glopades, restrenyiment, diarrees, gasos ), traumatismes o caigudes, asimetries cranials (plagiocefàlia, asimetria facial, forma no arrodonida del crani), problemes respiratoris (asma, bronquitis, bronquiolitis, otitis, drenatges auditius, tos, afonia), dificultats per dormir, dificultats en el desenvolupament psicomotriu ( gateig, caminar..) …
 

El bebè arriba al món amb un part excessivament ràpid o perllongat, pot haver requerir instrumentació (fòrceps), pot ser per cesària, pot tenir complicacions…

El bebè de pocs dies pot sentir-se incòmode amb si mateix, i es mostra irritable, té dificultats en l’alimentació o de conciliació del son…

En aquestes edat el seu sistema immunològic és immadur i tenen una major probabilitat d’emmalaltir.

Els problemes respiratoris són cada vegada més freqüents com les bronquitis, que pot limitar la futura capacitat pulmonar. Les otitis que poden influir en la capacitat auditiva i l’adquisició del llenguatge.

Hi ha nens que pateixen alteracions en el modelatge del seu crani, provocant alteracions en “l’encaix” entre les diferents parts que el conformen. Influint també en el seu contingut; el cervell i/o sistema nerviós i la formació de la cara i els seus òrgans (causa de futurs defectes visuals, mala formació del paladar, dificultant una bona posició de la llengua per menjar i/o parlar, otitis o faringitis repetitives, mala posició peces dentaries…

L’osteòpata avaluarà la maduració dels reflexes primitius que permeten l’adaptació inicial, i donaran pas als futurs reflexes posturals evitant possibles dificultats lectura-escriptura, dificultats coordinació, incontinència nocturna perllongada, caminar de puntetes, “culs inquiets”…

Caldrà fer un bon seguiment de quan, i com es el desenvolupen les habilitats psicomotrius del nadó (seure, gateig, caminar, pujar escales..) .I  facilitar eines als pares per acompanyar durant el seu procés de desenvolupament i maduració.